Irena asked 1 година ago
Poštovani,  Možete li da mi protumačite patohistološki nalaz koji sam dobila nakon operacije? Pregledani preseci sadrže intradermalnu  proliferaciju ovalnih, uniformnih nevusnih ćelija koje formiraju Slovena polja i konfluentna manja i veća alveololika gnezda u papilarnom dermu, kupila što odižući pripadajući epiderm, sa ravnom bazom i evidentnim regularnim sazrevanjem ka dubljim partijama derma. Prašinasti smeđe-mrki pigment prisutan samo u superficijalnim, subepidermalnim gnezdima. Grupe nevocita okružuju dva dilatirana keratinska dlačna folikula.Pripadajući epiderm je blago parakeratotičan, a u jednom fokusu jatrogeno oštećen i erodiran, sa defektom koji ispunjava fibrinoidni nekrotični derbi.Nevusnu proliferaciju okružuje umereno obilan hronični zapaljenski infiltrat.Grupe nevusnih ćelija sežu do dubinske resekcione ravni (peteljke).          H dijagnoza Naevus pigmentosus intradermalis cutis irritans

1 Answers
Dr Biljana PetrovicDr Biljana Petrovic answered 1 година ago
Postovana  Iako opis deluje kao benigna tvorevina ,potrebno je misljenje patologa i onkologa u tumacenju ovog mladeza . Pozdrav