Danijela Jovanovic asked 2 године ago
Molim, Vas da odgovorite na ovo pitanje jer majka ima 5 INR . Da li je to opasno?

1 Answers
Dr Biljana PetrovicDr Biljana Petrovic answered 2 године ago
Da  Inr treba da bude izmedju 2 i 3 ako je pacijent na antikoagulantnoj terapiji . Treba da prekine terapiju i da se javi internisti hitno. Pozdrav