Pitanja i odgovoriRTG karlice i kuka
asked 2 седмице ago
Poštovana, šta znači asimetrično suženje oba KF zgloba, sa zonom subhondrane skleroze krova acetabuluma u sklopu koksatroze.Laka iregularnost konture velikog trohantera oba femura, donjih ramusa pubične kosti, krila ilijačnih kostiju obostrano, sve u sklopu entezopatije. Desni Sl zglob je lako asimetrićno redukovane širine. Levi Sl zglob održane širine. U projekciji na malu karlicu predominantno sa leve strane vide se ovalne krečne senke dijametra do 3 mm, ddg fieboliti.

1 Answers
Dr Biljana PetrovicDr Biljana Petrovic answered 2 седмице ago
Postovani Nalaz pokazije koksaetrozu ,degenerativno izmenjema oba kuka ,kao desnog sakroiliacnog zgloba ,zatim entezopatiju bolest tetive ,ali i krecne senke vise levo koje ne bi trebalo da su zabrinjavajuce . Potreban je pregled ortopeda i fizijatra radi odluke o daljem lecenju ,koje moze biti operativno ,medikamentozno i fizikalno . Pozdrav