Aleksandar asked 10 месеци ago
Da li pacijenti sa HOBP smiju koristiti u terapiji lijek nebivolol,obzirom da su tahikardični uslijed hronične hipoksije?