Pitanja i odgovoriIzaberite oblast medicine na koju se odnosi Vaše pitanje: PedijatrijaTumačenje nalaza predlog lečenja, dete 4 godine
Aleksandra asked 6 месеци ago
Molim za tumačenje nalaza u prilogu. 
Attachments