Sladjana asked 7 месеци ago
Poštovana, u nastavku je nalaz, koji bih molila da pogledate i date mi savet kome dalje da se obratim, da li neurohirurgu ili možda endokrinologu? MR PREGLED SELARNE REGIJE Intra i supraselatno uočava se jasno ograničena, T1 SE izo, a T2 TSE nehomogeno hiperintenzna ekstraaksijalna promena lobulirane konture, sa umerenim postkontrastnim pojačanjem IS aproksimativnih dimenzija 25 mm x 24.5 x 34 mm (AP x LL x KK). Opisana promena se propagira i paraselarno obostrano dosežući interkarotidnu liniju, uz potiskivanje optičke hijazme i ACA obostrano put kranijalno. Obe ACI imponuju očuvane širine lumena. Hipokampalno i parahipokampalno se ne vide patološke izmene u IS, pre i postkontrastno. Dijagnoza: Zaključak: MR pregled selarne regije ukazuje na jasno ograničenu Tu promenu intra, supra i paraselarno aproksimativnih dimenzija 25 mm x 24.5 x 34 mm (AP x LL x KK)- po svojim MR karakteristikama odgovara pituitarnom makroadenomu. Indikovani pregled: Savetuje se konsultacija neurohirurga, dalja dijagnostika i praćenje na nalog ordinarijusa. , Kontrola: U Beogradu, Radiolog: dr Katarina Đinđić Pacijentu dato obaveštenje o dijagnostici i prognozi bolesti, i kratak opis, cilj i korist od predložene medicinske mere, vremenu trajanja i mogućim posledicama preduzimanja ili ne preduzimanja predložene medicinske mere, vrsti i verovtnoći mogućih rizika, bolne i druge sporedne ili trajne posledice, alternativnim metodama lečenja, mogućim promenama pacijentovog stanja posle preduzimanja predložene medicinske mere, kao i mogućim nužnim promenama u načinu života pacijenta, dejstvu lekova i mogućim sporednim posledicama tog dejstva. www.dchram.rs    

1 Answers
Dr Biljana PetrovicDr Biljana Petrovic answered 7 месеци ago
Postovana  Obratite se najpre neurohirurgu . Pozdrav