Pitanja i odgovoriIzaberite oblast medicine na koju se odnosi Vaše pitanje: Opšta medicinaSkrining sputuma: >25 epitelnih ćelija, >25 leukocita Izražena orofaringealna kontaminacija. Sta to znaci iz ovog rezultata? Hvala.
Gordana Nahtigal asked 1 година ago

1 Answers
Dr Biljana PetrovicDr Biljana Petrovic answered 1 година ago
Postovani  Nalaz znaci bakterijsku infekciju . Uzmite antibiotik i probiotik  Pozdrav