Pitanja i odgovoriIzaberite oblast medicine na koju se odnosi Vaše pitanje: Opšta medicinaRutinske kontrole i analize krve kreatinin kod mene je 117 mmol/le nemam secer nemam hipertensiju , a ovih dana imao mali bol misicaje 117
Čelaj Dzeljalj asked 10 месеци ago
Rutinsko kontroli prvi put se pojacao kreatinin 117mmol/l nemam bolest secera nemam hipertensiu, na protiv ovih dana tensia krva varirao oko 108/70 do 125 /73-80 Ovih dana sam imao malio bol misica malo cescia uriniranje