Dragana Orlović asked 8 месеци ago
  1. Šta je moguci uzrok problema sa mokrenjem? Sad mi desilo da sam mokrila 2 puta jutros- pre pijenja vode (i to iznenada, poteklo je dosta mokraće (*u gacice), a pre je bilo da mi se pojavljuje cesto nagon za pišanjem na oko 1, 5h-2h ili manje kao sad. Šta mogu da ucinim?