Tamara asked 1 година ago
Dobar dan. Da li je lek Folan isti kao i lek Folkis i Folacin? Hvala.

1 Answers
Dr Biljana PetrovicDr Biljana Petrovic answered 1 година ago
Dobar dan  Da ,to su isti lekovi . Pozdrav