Marija asked 1 година ago
Pistovani, u terapiji mi je prepisan Ciprocinal 500, 2x1, interesuje me da li probiotik pijem posle svake tablete, dva pita dnevno ili je jedna kapsula probiotika dovoljna jednom dnevmo?