Pitanja i odgovoriIzaberite oblast medicine na koju se odnosi Vaše pitanje: Opšta medicinaДали апчињата дентилекс 2 мг. Можат да помогнат депресивна растоеноест со тешко одење и како се намалуваат дозата на апчињата!? Дали Мендилекс се на природна база?
Миле Костадинов Керес asked 2 године ago