Pitanja i odgovoriIzaberite oblast medicine na koju se odnosi Vaše pitanje: Opšta medicinaDa li se radi o virusnoj ili bakteriskoj infekciji ako je crp1,57,a neutrofili 84,21,limfociti 9,63?
Snežana asked 1 година ago

1 Answers
Dr Biljana PetrovicDr Biljana Petrovic answered 1 година ago
Rsdi se o bakterijskoj infekciji . Pozdrav