Helena Ristic asked 1 година ago
Postojana, imam jak bol u grlu, i to sa desne strane me vise boli kada gutam i imam cepove bele boje. Sta da pijem za to od antibiotika? Pozdrav