Ivana asked 1 година ago
  Kompletna krvna slika
Leukociti 5,40
automatsko brojanje ćelija 4,0-10,0 x10^9/l
Eritrociti 4,80
automatsko brojanje ćelija 3,50-4,80 x10^12/l
Hemoglobin 126
kolorimetrija 120-160 g/l
Hematokrit 0,407 0,350-0,470 L/l
MCV 84,9 80-100 fl
MCH 26,3 ↓ 27-31 pg
MCHC 310 280-370 g/l
Trombociti 287
automatsko brojanje ćelija 140-450 x10^9/l
Leukocitna formula
Granulociti 59,4
automatsko diferenciranje leukocita 43,0-65,0 %
Limfociti 31,2
automatsko diferenciranje leukocita 20,5-46,5 %
Monociti 6,6
automatsko diferenciranje leukocita 1,5-11,7 %
Eozinofili 2,2
automatsko diferenciranje leukocita 0,5-8,0 %
Bazofili 0,6
automatsko diferenciranje leukocita 0,2-2,0 %
LUC 0,0
automatsko diferenciranje leukocita 0-4 %   Biohemijski parametri
Gvožđe 14,8
Spektrofotometrijska metoda 5,83-34,5 μmol/l
Glukoza 4,96
spektrofotometrija 3,33-6,10 mmol/l

1 Answers
Dr Biljana PetrovicDr Biljana Petrovic answered 1 година ago
Osim malo snizene zapremine eritrocita sve je u redu . Ne treba terapija . Pozdrav