Sasa asked 7 месеци ago
Citoloski pregled perifernog razmaza krvi.            Nalaz:Eritrociti su uredne morfologije                     Dif. K sl. Sega35%, eoz3%, linfo58%, mono4%.        Trombciti pokazuju anizocitozu