Pitanja i odgovoriIzaberite oblast medicine na koju se odnosi Vaše pitanje: Hematologija - Bolesti krviHemoglobin119 feritin26 a gvozdje 8 Kako je moguce da feritin bude toliki sa niskim gvozdjem
Gligovic Jelena asked 2 године ago

1 Answers
Dr Biljana PetrovicDr Biljana Petrovic answered 2 године ago
Postovana  Povisen feritin i anemija sa niskom gvozdjem je znak oboljenja jetre ili drugih organa sa anemijom kao posledicom. Zato treba tragati za osnovnim oboljenjem . Obratite se hematologu za dalju preciznu dijagnostiku ,uradite ultrazvuk trbuha i druge analize po nalogu hematologa . Pozdrav