Milica asked 1 година ago
Molom Vas za tumacenje nalaza. Da li postoji IR, da li treba da se ukljuci neka terapija? Radimo na bebi nekih 7 meseci, hormoni i svi drugu nalazi su uredni.Kako se tumaci nalaz glikoliziranog hemoglobina?

2 Answers
Dr Biljana PetrovicDr Biljana Petrovic answered 1 година ago
Molim opisite nalaz ne vidim ga u prilogu .
Milica replied 1 година ago

Glukoza: 0 minut- 5.4 ….ref vred: 4.1-5.9
60 minut-7.2 …..<11.1
120minut- 5.4……<7.7
Insulin: 0 minut- 7.4………ref vred: 2.6-24.9
60 minut-64.0
120 minut -29.1

Glikolizirani hemoglobin HbA1c:
5.8……….ref vred .- 4.8-5.9 terap. vred. 6.5-7.5
33.7 29-41 terap vred. 48-59
5.2
Mokracna kiselina: 145…..ref vred: 143-339

Dr Biljana PetrovicDr Biljana Petrovic answered 1 година ago
Nalaz je potpuno uredan. Pozdrav